Az első meghívó:

 

 

 

 

Az első katalógus:

 

Társaságunk már több mint 110 éves, ugyanis a Soproni Képzőművészeti Kör 1897-ben alakult meg. Azért, hogy ilyen szép korral büszkélkedhessünk, sok ember áldozatos munkájára volt szükség. A művészek közül - a teljesség igénye nélkül - kiemelkedő jelentőségű volt Steiner Rezső (akinek az alapításban voltak elévülhetetlen érdemei), Králik Gusztáv, Mende Gusztáv, Ágoston Ernő, Gáspárdy Sándor, majd az újraindításban nélkülözhetetlen szerepet vállaló Renner Kálmán. Legalább ennyire fontos az, hogy több művészetet kedvelő köztiszteletben álló személy is sokat tett a kör működéséért, mint például Zettl Gusztáv szesz- és ecetgyáros, az első elnökünk, vagy Ullein József építész, aki a Kamara elnöke is volt, vagy dr. Holl Jenő vasútigazgató, kormányfőtanácsos, de említhetnénk Hőgyészi Pál főispánt, aki szintén betöltötte a kör elnöki tisztét. Titkárként sokat tett dr. Csatkai Endre múzeum igazgató.

Újkori történetünket 1989-től számítjuk, amikor megkezdhettük önálló működésünket saját kiállítóhelyiséggel a Várkerület 19. szám alatt. 1993 óta Soproni Képzőművészeti Társaság néven szerepelünk a Cégbíróság nyilvántartásában.

50 – 52 fős taglétszámmal működünk. A tagság nagy része soproni, de van tagunk a környező településekről és az ország több városából, ezenkívül 1-1 tagunk van Ausztriából, Németországból és Szlovákiából.

A Társaság tervszerű működését mutatja, hogy minden évben készítünk kiállítási- és programtervet. Havonta egy-két alkalommal van társasági összejövetel, ahol szakmai programok mellett  aktuális várospolitikai kérdésekkel is foglalkozunk. Évente 8 -10 kiállítást rendezünk a Várkerület Galériában, ahol elsősorban saját tagjaink mutathatják be munkájukat. Nagy figyelmet fordítunk a már nem élő soproni művészek folyamatos bemutatására emlékkiállítások és emlékülések rendezésével.

Több művésszel és művészeti csoporttal van
kapcsolatunk itthon (Kőszeg, Győr) és külföldön (Ausztriában, Romániában, Németországban, Szlovákiában). Ezek a kapcsolatok elsősorban kiállítások cseréje formájában valósulnak meg évente több alkalommal, de rendeztünk már közös konferenciát "Művészet határok nélkül" címmel. Nagy sikere volt a 2000-ben indított vándorkiállításnak, melynek keretében ART FOCUS EUROPA 2000 néven három ország művészeinek közös kiállítási anyagát  mutattuk be Sopronban a Festőtermben, Ausztriában négy helyen, Németországban két helyen és Franciaországban egy helyen. 2004-ben hetedik alkalommal rendeztük meg a BAROKK Nemzetközi Képzőművészeti alkotótábort 35-40 alkotóval, akik közül 20-25 fő általában külföldi volt.

A szakmai programokon kívül rendszeresek az úgynevezett közösség építő programok: kirándulások, névnap és születésnap közös ünneplése, egy - egy érdekes intézmény (galéria, múzeum, képtár, könyvtár, levéltár, zeneiskola stb.) együttes meglátogatása.